Хербициди – приложение и начин на ползване

October 13, 2016, 08:54  

Съвременните средства за борба с нежеланата растителност в тревните площи значително облекчиха живота на градинарите, съкратиха времето и усилията, необходими за тази процедура. Същевременно има и скептици по отношение на използването на хербициди, нарушаващи естествения ход на природата.

Аргументите на тази група хора също заслужават внимание. В края на краищата всеки човек е свободен да прави своя избор и да реши какви сили и средства ще му бъдат необходими за да се справи с появилите се неканени гости от царството на флората в неговите тревни площи.

Хербицидите са химически препарати, използвани за борба с плевелната растителност в културните площи. Според принципа на действие те се разделят на препарати с тотално действие и с избирателно действие.

Най-подходящото време за прилагане на хербицидите с тотално действие, например в тревните площи, е в края на месец май до средата на лятото. В случай, че еднократната обработка не е дала очаквания резултат, то се налага да се повтори третирането на площите.

Трябва да се спазва точно определената доза, защото нейното предозиране ще доведе до пълно унищожаване на тревните смески. При наличие на единични плевелни растения по красивата морава е желателно да се почистят чрез плевене.

Принципът на действие на втората група препарати се изразява с постепенно проникване на активното вещество в листата на плевелите и чрез клетъчния сок достигат кореновата система с последващо загиване на всички тъкани на растението.

При правилното ползване на препаратите с избирателно действие, те унищожават само плевелите, срещу които са насочени и не въздействат на житните треви, влизащи в състава на съвременните тревни площи.

Хербицидите се предлагат под различна форма – течни концентрирани разтвори или твърди микрогранули в малки опаковки за приготвяне на разтвор.

Необходимо е да се приготви работен разтвор със съответната концентрация, оказана в инструкцията за приложение на препарата. После с подходяща техника се напръскват тревите. Задължително да се спазва и количеството на внесения работен разтвор на единица площ.

Хербицидите следва да се внасят равномерно по целия третиран участък. След около две седмици почистете изсъхналите треви, ако има останали – може да повторите пръскането.

Подходящо време за внасяне на препаратите е тихото, без вятър сутрин или вечер и няколко дни след коситбата на поляната.

  • No Related Post

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!