Смяна на щрангове – ръководство за действие

December 2, 2016, 08:50  

С времето и направените по всички правила водопроводни и канализационните системи започват да се появяват неприятни изненади. По тръбите се появяват течове, канализацията често се запушва. Локалният ремонт не трябва да се разглежда като пълноценно решение на тези проблеми. Само смяната на щранговете и тръбите може да реши многото неприятности, причинявани от старите тръби.

Ако в жилището сте правили скоро ремонт и сте монтирали нови тръбопроводи, то в случай на проблем с канализационната, водопроводна или отоплителна системи кардинални мерки не са нужни. Решение за смяна на щрангове и тръби се взема, когато старите метални тръбопроводи са изпълнили ролята си.

За да се решат проблемите, например в банята и тоалетната, е необходимо да се сменят едновременно канализационната и водопроводна системи.

Какъв вид тръби ще се изберат зависи от предназначението на тръбопровода. Не си заслужава за някаква малка икономия да се използват за топлата вода тънки тръби. В бъдеще това може да е причина за периодични течове.

Без да се гледа на различието в планирането и разните начини на прокарване на тръбопроводите, то инструкцията за смяната на щранговете и тръбите изглежда еднаква.

Най-напред трябва да се спре водата. По време на работа не се ползва канализацията. Отстраняват се всички санитарни прибори, както и всичко друго, което ще пречи на работата.

Демонтират се старите тръби. Монтират се новите тръбопроводи, поставят се санитарните прибори.

Живеещите в самостоятелни жилища лесно могат да се справят както със смяната на щранговете, така и с тази на тръбопроводите. В многоетажните сгради е малко вероятно съседите да са доволни от това.

За това при ремонт на тръбопровода е необходимо най-напред да се отдели участъка, където са разположени входните кранове. След това на участъка, идващ от щранга се прави резба и се поставя кран. Подаването на водата е възстановено, а и работата в апартамента може да продължи.

Проблем е смяната на щранговете, защото са обща собственост. Когато няма съгласие за подновяване изцяло на щранговете, се налага това да се прави на части. Когато се прави основен ремонт в апартамента, тогава се подменят и вертикалните тръби.

Премахва се стария метален щранг и се поставя новия пластмасов. Работата по отстраняване на стария щранг трябва да се изпълни много внимателно и точно, за да не се допуснат течове и влошаване на взаимоотношенията със съседите.

  • No Related Post

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!