Смяна на щрангове – особености при различните системи

November 9, 2016, 08:09  

Общо принципът на работа при смяна на щранговете е почти еднакъв. Започва се с демонтаж на старите тръби и после се монтират новите щрангове.

Така написано е много лесно. Естествено, че още вземането на решение за смяната на щрангове за която и да е система (отоплителна, водопроводна или канализационна), е съпроводено от проблеми – несъгласие между собствениците за времето на смяна, цената, която трябва да се плати и други. Това е така, защото щранговете са обща собственост, което налага съгласуване на действията.

При взето решение за работа по смяна на щранговете е необходимо да се сключи договор за извършването на тази смяна. Договорът се сключва със специализирана фирма, която се занимава със смяна на вертикални и хоризонтални тръби на различните системи, както и с изграждане на нови тръбопроводи.

Въпреки много общи работи да има по смяната на щранговете, то всяка система си има своите особености.

При смяна на отоплителния щранг трябва да се имат предвид следните особености:
- Спиране подаването на топлоносителя трябва да се направи само от отговорната за това фирма. Без да се знае мястото на съответния вентил, изключването на щранга е невъзможно.
- При включване към щранга е желателно да се сложи спирателен кран. При теч в радиатора не е нужно да се прекъсва топлоподаването във всички домове.
- Не трябва да се променя диаметъра на тръбата при смяната. В системата на централното отопление има определено налягане. Ако се монтира тръба с малък диаметър, то може да възникне пробив.

При смяна на водопроводни щрангове е важно да се избере правилния вид тръби. Един правилен избор осигурява безаварийното подаване на топла и студена вода. За топлата вода могат да се ползват полипропиленови тръби с алуминиева вложка, защото са устойчиви на високата температура.

Смяната на старите чугунени тръби е трудна задача, затова е необходимо да се повери на специализирана фирма.

Желателно е смяната на щрангове да става за цялата сграда. Това ще даде възможност да се направи смяната за кратко време, по-евтино и особено важно е, че ще се направи качествено.

Етапната смяна на тръбите води до възникване на проблеми, особено в закритите в бетона части от старите тръби.

  • No Related Post

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!