Правилен подход при избор на домоуправител

May 2, 2019, 22:49  


Всеки собственик на жилище в голяма жилищна сграда е наясно каква е ролята на домоуправителя и какви са неговите задължения. Това определя и сериозното отношение при избора му.

Преди всичко трябва да се имат предвид личните качества на предлаганите кандидати. Не трябва да се забравя, че изпълнението на всички задължения е свързно с необходимостта от много време. За това предлаганите кандидатури трябва да са готови да отделят свободното си време за поддържане и опазване на общата собственост.

Изборът става на общо събрание на собствениците в дадената кооперация или вход. Всяко предложение за домоуправител трябва да бъде подходящо за изпълнение на всички задачи. Преди всичко всики да са обективни, защото от правилния избор зависи нормалния съвместен живот в кооперацията.

Домоуправителят осигурява чистотата и осветението на общите части, изправността на асансьора, поддържането на всяка една обща собственост. Общото събрание решава кои ремонтни дейности са неотложни и приема най-подходящата и изгодна оферта. Управителят на общата собственост следи за качеството на ремонта, приема го и се разплаща с фирмата.

За да се постигне всичко това е необходимо всеки един собственик да внася задължителната месечна вноска, с което се осигуряват необходимите средства за разплащане. Общите сметки за чистач, осветление, ремонти могат да се платят само с навреме събраните такси. Често се срещат безотговорни собственици, които не внасят дължимите суми и това е една от причините за трудния ибор на управител на входа.

Много труден е изборът на домоуправител в старите кооперации, където наред с всички сметки е необходимо да се направи и сериозен ремонт на входната дограма, на покрива, а смяната на щрангове не търпи отлагане.

Наред с всички тези практични действия на домоуправителя е необходимо той да води домовата книга, всички приходни и разходни документи, да свиква общото събрание и да се отчита пред него. Възникналите спорове между съседите също се решават от него, което често пъти е свързано със субективизъм и се нарушава закона за етажната собственост.

Появилите се фирми за професионално управление на общата собственост решават в положителна насока всички въпроси по поддържане и използване на общата собственост, защото в тези фирми работят много добри професионалисти.

  • No Related Post

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!