Къртене на бетон без шум и прах

October 25, 2017, 17:21  

Животът не стои на едно ниво – с времето се променят вижданията за предназначението и функциите на съоръженията, тяхната архитектура, а така също и изискванията за експлоатацията им.

Това налага основен ремонт или събаряне на част от конструкцията или на цялата сграда, за да се построи нещо ново, което удовлетворява потребностите.

Разбира се, много бързо може да се събори всичко чрез взрив, но това не е възможно за всеки обект.

Не винаги проблема идва от голямата сграда, а от големите бетонни основи и плочи.

Къртенето на бетон самостоятелно, без специални машини, е невъзможно, а работата с взривни материали е позволена само за специално обучени работници.

В такъв случай има само един начин – да се приложи къртене на бетон без взрив и тежка техника като се приложи принципа на постепенно увеличаване обема на някои вещества, внесени в бетона.

Предимство на разрушаването на бетона по този начин е неговата безопасност, лесен технологичен начин за приложение, отговаря и на екологичните изисквания.

В конструкцията се правят дупки с диаметър 30 – 50 мм, които се запълват с някоя от предлаганите на пазара смеси. Примерно след 2 – 3 часа от началото на реакцията материала достига до 50 % от своята мощност и започва да образува пукнатини (в зависимост от състава на бетона и от климатичните условия).

В зависимост и от сместа, която се използва за разрушаването на бетона, реакцията може да има продължителност около 12 часа, при ниски температури времето може да бъде повече.

Тези смеси се използват освен за къртене на бетон и за каменни конструкции, при пробиване на тунели, разширяване на шахти и подземни рудници, при ремонт в действащи сгради.

Могат да се използват и при къртене на бетон на армирана конструкция. Арматурата в този случай трябва да се реже ръчно.

Много фирми предлагат услугата къртене на бетон, което ви дава възможност да откриете най-подходящата за вашата цел.

Чрез интернет вие имате възможност и да сравните цените на услугата от различните изпълнители.

Разбира се, за всеки един човек е важно работата да бъде свършена качествено и в срок. Това най-добре може да се осъществи от професионалисти с дългогодишен опит.

  • No Related Post

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!