Как правилно да се наемат складове под наем

August 3, 2017, 06:52  

Необходимост от складове под наем на различно ниво и с различен мащаб възниква при много фирми. В зависимост от това, каква продукция ще се съхранява в склада, са различни и изискванията към нужното помещение.

Най-важното е фирмата да определи от какво точно има нужда. При избор на склад задължително трябва да се имат предвид някои основни моменти.

Преди всичко трябва да се реши основния въпрос – нужен ли е склад въобще.

Фирмите с малки складови запаси нямат нужда от постоянно помещение за съхраняване на продукция. Разходите за наема дори на малко помещение ще са чувствителни.

В този случай е по-изгодно да се ползва услугата на фирми за отговорно пазене на стоки. Те имат собствен щат от специалисти и всичко необходимо за работа – техника,съоръжения и приспособления за професионално товарене – разтоварване – съхраняване практически за всички видове стоки.

Друг въпрос, който трябва да се реши е да се наеме или закупи склад. Това е много лесно. Купуват или строят собствени складове обикновено големите производители или дистрибутори на национално ниво.

Те имат свободни средства и спокойно могат да ги извадят от оборота и да ги вкарат в недвижимо имущество.

При малките и средни предприятия такава възможност, като правило, няма. Именно за това 90 % от складовете са складове под наем.

Нужно е да се определи от какви складове под наем има нужда конкретната фирма или предприятие. За да се направи това правилно, трябва да се знае какви складове има и за какво са предназначени.

Складовете под наем се класифицират
по различни признаци:

- по отношение на логистиката – снабдителни, производствени и разпределителни;
- съобразно участниците в логистичната система – складове за производители, търговци, транспортни,експедиторски и логистични компании;
- по принадлежност – на едно предприятие или колективна собственост;
- по функционално предназначение – за дълго съхраняване, претоварване, разпределителни, специални;
- по асортимент – специализирани, универсални, смесени;
- според режима на съхраняване – неотопляеми, отопляеми, складове-хладилници, складове с фиксиран климатичен режим;
- според техническото оборудване – не механизирани, механизирани, автоматизирани, автоматични;
- според сградите и съоръженията – открити, площадки под навеси, закрити;
- по начина на складиране – на пода, на стелажи или смесено съхраняване.

Според мащаба на дейността си складовете под наем могат да бъдат централни, регионални и местни.

  • No Related Post

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!